Hoe zien de gemiddelde gebruikers van iPhone, Android en Blackberry elkaar?

This is how smartphone users see each other

Via: C-Section Comics